De Security Intelligence Summer School wordt afgesloten met een examen, en leidt tot diplomering die gelijk is aan de korte beroepsopleiding Security Intelligence


registered security intelligence professional (rsip)

De Security Intelligence Summer School is een intensieve registeropleiding van een week op Hbo+ niveau. De versnelde opleiding is inhoudelijk gelijk aan de theorie van de reguliere Security Intelligence opleiding van SoSecure. Deze opleiding heeft dezelfde methodologische basis als het vak Qualitative Analysis Techniques van de minor Inlichtingenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Academici en practitioners analyseren daarmee volgens dezelfde methodologische uitgangspunten.

Diplomering en examens

De Security Intelligence Summer School bereidt studenten voor op het reguliere examen van de registeropleiding Security Intelligence. Dit examen wordt beheerd en verzorgd door het onafhankelijke exameninstituut IBEX

Bij het succesvol behalen van de theorie en de praktijk diploma's worden alle gediplomeerden ingeschreven in het Nationale Beveiligingsregister en zijn zij Registered Security Intelligence Professional (RSIP), en gerechtigd de titel RSIP achter hun familienaam te voeren.