Inlichtingen analyse voor security hbo'ers

Een belangrijke vaardigheid om te beheersen in de moderne veiligheidsindustrie is dreigingsanalyse. Dreigingsanalyse is het, al dan niet op basis van beperkte, afgeschermde of gevoelige informatie, uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar mogelijke toekomstbeelden, scenario's en het vertalen hiervan naar daadkrachtig beleid. Organisaties die zich hier mee bezig houden zijn bijvoorbeeld de AIVD, MIVD, NCTV, multinationals zoals Shell, het bankwezen en vele anderen. 

De lessen uit de inlichtingenwereld over het op transparante wijze ontwikkelen van betrouwbare toekomstbeelden, gekoppeld aan zakelijke inzichten zoals het business relevant aanbieden van rapporten en conclusies aan beleidsmakers vormen de basis van de korte beroepsopleiding Security Intelligence.

De summer school

De Security Intelligence Summer School biedt in een intensieve week zowel de theorie die nodig is om Security Intelligence analyses uit te voeren, er worden ook handvatten uitgereikt voor het uitvoeren van een daadwerkelijk intelligence onderzoek. Zo bestaat er naast de unieke aandacht voor methoden en technieken van inlichtingen onderzoek ook aandacht voor het opstellen van een business-relevant adviesrapport. Als student leer je dus een transparant en onderbouwd beleidsadvies uit te brengen over, veelal onzekere, toekomstscenario's. 


De lesstof

 • Security Intelligence Methodologie
 • Business Relevance
 • Bronnen
 • Hypotheses
 • Open Source Intelligence
 • Inventariserende en Deductieve Technieken
 • OPSEC
 • INFOSEC
 • Vijandelijk Perspectief
  • Criminele & Terroristische Planningscyclus
  • Aanvaller's Methode van Operatie
  • Indicatoren
  • Red Teaming 
 • Scenario Building
 • Analysis of Competing Hypotheses
 • Disseminatie van het product